เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่กทม. ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 นี้!!! และด้านอุตุฯเผย ไทยอุ่นขึ้น แต่เหนือ-อีสาน ยังหนาวเย็น ต่ำสุด 9 – 16 องศาเซลเซียส!!!

81

เมื่อวันที่ 22 . 2564 ในพื้นที่กทม.เกือบตลอดทั้งวันบรรยากาศมีฝุ่น PM2.5 ฟุ้งกระจายทั่วทุกพื้นที่ โดยผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและกทม. ในช่วงเที่ยงอยู่ที่ 50-92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร (มคก./ลบ..) ซึ่งอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่

ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 69 พื้นที่ ในทุกเขต หนักสุดอยู่ในระดับสีแดง อยู่ที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วัดได้ 92 มคก./ลบ..

และจากแบบจำลองสภาพอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอีก 7 วันข้างหน้า ช่วงวันที่ 23-26 ธันวาคม นี้ เนื่องจากสภาพอากาศปิด/นิ่ง และสภาวะลมอ่อน หลังจากนั้นจะดีขึ้นจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงเข้ามาช่วยให้สภาพอากาศเปิดมากขึ้น

ขณะที่ค่าฝุ่นล่าสุด เมื่อเวลา 06.00 . (23 ..64) กรุงเทพมหานครวัดค่าฝุ่นได้ 156 AQI อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นอันดับที่ 16 ของโลก

ส่วนพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนควรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง