“เราเที่ยวด้วยกัน” ขยายเวลา-เพิ่มอีก 2 ล้านห้อง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

56

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค. 65 ไปเป็นวันที่ 30 เม.ย. 65 และยังเพิ่มจำนวนห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก 2 ล้านห้อง พร้อมกำหนดสิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ 30 เม.ย. 65

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
• มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

สิทธิการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”
• สิทธิที่ 1 ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน สูงสุด 15 ห้อง หรือ 15 คืน (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป)
• สิทธิที่ 2 รับคูปองมูลค่าสูงสุด 600 บาท ต่อห้องต่อคืนวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check-in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลัง 17:00 น.)
• สิทธิที่ 3 คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร จำกัดห้องพักละ 2 ผู้โดยสาร ตามจำนวนห้องพักที่จองผ่านโครงการ

Facebook Comments