แบ่งงานกันแล้ว 5 รองนายกรัฐมนตรี ใครดูแลกระทรวงใดบ้าง มาดูกัน

📌แบ่งงาน 5 รองนายกรัฐมนตรี

👉นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 165/2562 มอบหมายและมอบอำนาจรองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการ และกำกับดูแล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ