ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.33 ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 นี้

2965

ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผู้ประกันตน ม.33 ที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 นี้

ประกันสังคม ชวน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ลงทะเบียนผ่าน e-service ในเว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th ตั้งแต่ 15 – 31 ธ.ค.64 นี้ เริ่มฉีดภายในต้นปีหน้า ช่วงกลางเดือนมกราคม 2565

สำนักงานประกันสังคมพร้อมร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค โดยเร็วที่สุด

Facebook Comments