ดอยเต่า พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ทั้งที่พัก อาหารการกิน และของฝาก ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

527

ดอยเต่า พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ทั้งที่พัก อาหารการกิน และของฝาก ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

นายอภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอาวุโสอำเภอดอยเต่า เปิดเผยถึงแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวของอำเภอดอยเต่า ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ในช่วงไฮซีซั่นว่า อำเภอดอยเต่าได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งที่พัก การเดินทาง อาหารการกิน และของฝาก ภายใต้ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวดอยเต่าอย่างเต็มที่

68fhKQ.jpg

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของอำเภอดอยมีมากมาย อาทิ ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีภูมิทันศ์ที่สวยงาม, วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง, การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ดอยตะเมาะโง้ม, การเยี่ยมชมวิถีการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านชนเผ่ากระเหรี่ยงบ้านดอยแก้ว และบ้านดอยหลวง, กลุ่มทอผ้าหล่ายแก้ว บ้านหนองปู-หล่ายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน, กลุ่มทอผ้าบ้านสันบ่อเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลโปงทุ่ง และศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจกบ้านชั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเดื่อ ที่พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิต ที่สวยงามในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้

ข่าว : ชลิตา กล้าคง / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

68fNnN.jpg
68ffWV.jpg
68fkPS.jpg

Facebook Comments