เชียงใหม่ ตั้งด่าน “ตรวจ-จับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” ลดฝุ่น PM2.5

687

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งด่าน “ตรวจ-จับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิด ฝุ่น PM2.5 พร้อมตรวจอย่างเข้มงวด และปรับจริง

วันที่ 15 ธ.ค. 64 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ตรวจ-จับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อกำกับดูแล เข้มงวดกวดขัน และบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะรถที่มีควันดำและการเผาริมทาง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิด ให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร ตามแนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ยกร่างแผนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจรถควันดดำ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับ ระงับควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้มีรถควันดำเข้ามาในเขตเมือง

6rKnhJ.jpg

ทั้งนี้ หากตรวจและพบว่ามีรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานกำหนด ร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง หรือเกินร้อยละ 45 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง จะถูกติดสติ๊กเกอร์ “ห้ามใช้รถชั่วคราว” พร้อมทั้งบันทึกหรือหมายเลขทะเบียนลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งไปยังนายทะเบียนของกรมขนส่งทางบกพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์แล้ว ให้นำรถพร้อมแบบ คพ.1 และหลักฐานการแก้ไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าควันดำ เพื่อยกเลิกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว” ณ สถานที่ยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่กำหนด

ข่าว : นันธิกา กิจปาโล, ชลิตา กล้าคง, เมธาวรรณ อาภรณ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

6rKDRW.jpg
6rKAu2.jpg
6rKPM1.jpg
6rK2wy.jpg
6rKCDD.jpg
6rKuL9.jpg6rKrEb.jpg

Facebook Comments