Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

-

​พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2562

     ​วันนี้ (17 มิ.ย. 62) ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระราชทาน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ คณะศรัทธาประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

     ​ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น้ำสรงพระราชทาน  เพื่อเชิญไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยในครั้งแรกได้รับพระราชทานเมื่อปี 2541

     ​สำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง) เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร สามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาให้ประชาชนสักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เข้า-ออกพรรษา ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชน ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญ อีกงานหนึ่งของชาวจอมทองและชาวเชียงใหม่ ที่มีการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ

     ​ภายในงานยังคงมีการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองแห่งประเพณีวัฒนธรรม อาทิ การจัดแสดงมหรสพ การแสดงดนตรี แสง สี เสียง เล่าขานตำนานพระธาตุเจ้าจอมทอง การประกวดร้องเพลงซอพื้นเมือง ข่วงศิลปวัฒนธรรม กาดหมั้วครัวฮอม นิทรรศการภาพเก่าวัดพระธาตุศรีจอมทอง และเมืองจอมทองในอดีต

ภาพ-ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

 

Must Read

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น.

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น. มีผล วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
error: Alert: Content is protected !!