เชียงใหม่เตรียมปิดภารกิจโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคืนพื้นที่ให้กับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ภายใน 15 ธันวาคม นี้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยแต่อย่างใด

blank

เชียงใหม่เตรียมปิดภารกิจโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคืนพื้นที่ให้กับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ภายใน 15 ธันวาคม นี้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยแต่อย่างใด

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ว่า ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในระบบโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เริ่มมีจำนวนลดน้อยลง โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่จะถูกกระจายไปรักษาตัวยังศูนย์พักคอยประจำชุมชน (CI) และตามบ้านเรือน (HI) แทน ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโรงพยาบาลสนามเพียงเท่านั้น เบื้องต้นได้เริ่มปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจบางแห่งไปแล้ว เช่น ที่โรงพยาบาลสันทราย เพื่อลดการใช้ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยทั่วไปเข้ามารักษาได้ตามปกติ

blank

ขณะเดียวกันในส่วนของ ICU สนาม ก็ได้ปิดตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากโรงพยาบาลหลักๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงบาลประสาท โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลป่าตอง สามารถรับมือกับสถานการณ์ของผู้ป่วยในช่วงนี้ได้ดีขึ้น และมีเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดงที่เพียงพอ อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่จะทยอยลดลงในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ ดังนั้น จึงคาดว่า จะสามารถหยุดภารกิจของโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ พร้อมทั้งคืนพื้นที่ให้กับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้ โดยที่จะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแต่อย่างใด

blank

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ยังได้ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้จำนวนผู้ป่วยและการใช้เตียงลดน้อยลง ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้หมั่นเข้ารับการตรวจด้วยวิธี ATK ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ โดยหากพบว่าผลเป็นบวก ทางจังหวัดเชียงใหม่ เร่งจะจัดสรรยาในการรักษาให้โดยทันที

ข่าว : วีรพล ขนานเภา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่