บุกถึงเจียงใหม่แล้วเน้อ! แคมเปญจากมิสทิน กับป้ายโฆษณา “เฮา มั่น หน้า” ปลุกความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ สนับสนุนการเคารพความสวยในทุกรูปแบบของผู้หญิง

328

บุกถึงเจียงใหม่แล้วเน้อ! แคมเปญจากมิสทิน กับป้ายโฆษณา “เฮา มั่น หน้า” ปลุกความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ สนับสนุนการเคารพความสวยในทุกรูปแบบของผู้หญิง

บุกถึงเจียงใหม่แล้วเน้อ! เกียมมั่นหน้ากั๋นทั่วเจียงใหม่ สวย สดใส ในแบบฉบับของเรา! หลังจากที่ แอดฯ ไปแอบเห็นแคมเปญจากมิสทินแบบนี้ ขึ้นป้ายทั้งที่ภาคกลาง และภาคอีสาน ป้ายที่ช่วยปลุกความมั่นใจของแม่หญิงยุคใหม่ๆ ในความงามของตัวเก่า ที่บ่อจำเป๋นว่าเฮาต้องมีรูปร่าง หน้าตา หรือแต่งตัวตามพิมพ์นิยม เฮาก็สวย มั่นหน้า มั่นอก มั่นใจ๋ ในแบบฉบับของเฮาได้

6DuedQ.jpg

หลายๆ ครั้ง เราอาจจะเห็นป้ายโฆษณาที่เลือกพรีเซ็นเตอร์ตามความงามที่ค่านิยมกำหนด แต่แคมเปญนี้ มิสทินไม่ได้มองเรื่องมาตรฐานความงาม (Beauty Standard) ที่สังคมสร้างไว้ กลับชูประเด็นของการเคารพความสวยในทุกรูปแบบ โดยผ่านการขึ้นป้ายโฆษณาด้วยสาวๆ คนธรรมดา กับลูกเล่นภาษาท้องถิ่น ที่คนภาคเหนือเข้าใจง่ายๆ อย่าง คำว่า “เฮา มั่น หน้า” คำว่า “มั่น” ในที่นี้ นั่นก่อหมายถึงความมั่นใจ ความภาคภูมิ และไม่ได้คิดว่าตัวเราเองด้อยไปกว่าใครๆ เลย ซึ่งจะสื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา ว่าจริงๆ แล้ว ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกว่าเราสวยหรือไม่สวย เพราะผู้หญิงทุกคนล้วนมีความสวยในแบบของตัวเองที่ต่างกัน เพียงแค่เรามั่นใจ และไม่ยึดติดกับ Beauty Standard เท่านั้นเอง