ครม. ไฟเขียว! เก็บภาษีสรรพสามิต รถกอล์ฟ-รถบักกี้-รถเอทีวี ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี

450

ครม. ไฟเขียว! เก็บภาษีสรรพสามิต รถกอล์ฟ-รถบักกี้-รถเอทีวี ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีรูปแบบใหม่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศและรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยกำหนดให้รถกอล์ฟที่มี ลักษณะแบบต่าง ๆ(Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ามากว่า12 โวลต์ขึ้นไป หรือขับเคลื่อน ด้วยพลังงานเชื้อเพลิงและรถยนต์ 3 ล้อที่มีลักษณะการขับขี่เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

จากมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ จะทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี