เทียบความรุนแรงเชื้อโควิด-19 ระหว่างโอไมครอน!!! กับ เดลต้า!!!

560

6o8jRD.jpg

อาการสายพันธุ์โอไมครอน (พบผู้ติดเชื้อรายแรกในไทย)- ไม่ค่อยมีไข้
– อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
– ปอดอักเสบ
– ไม่สูญเสียการรับรส – กลิ่น
– แพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นหลายเท่า
ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ (ในไทย)

อาการสายพันธุ์เดลต้า (สายพันธุ์ระบบาดหลักในไทย)
– ปวดหัว มีไข้
– มีน้ำมูก เจ็บคอ
– อาการคล้ายหวัดทั่วไป
– ไม่สูญเสียการรับรส – กลิ่น
– แพร่เชื้อเร็ว
มีผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้แล้ว

ที่มา : ศบค.