เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมอำนวยการจัดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กว่า 28,540 คน ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 นี้

blank

เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมอำนวยการจัดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กว่า 28,540 คน ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 นี้

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการการสอบแข่งขันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการสอบเข้ารับราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มอบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์อำนวยการสอบกลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ซึ่งมีศูนย์สอบในการดูแลรวม 4 จังหวัดได้แก่ สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ 27 แห่ง สนามสอบจังหวัดลำพูน 3 แห่ง สนามสอบจังหวัดลำปาง 10 แห่ง และสนามสอบจังหวัดเชียงราย 3 แห่ง โดยที่ประชุมได้มีการหารือเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อาทิ การจราจร การสาธารณสุขและความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมในกรณีการไฟฟ้าขัดข้อง ที่ประชุมได้ให้ความเป็นห่วงปัญหาการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในวันสอบที่ 12 ธันวาคม จะมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก และมีการจัดสอบสนามอื่น อาทิ การจัดสอบครูผู้ช่วย ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและไม่มีที่จอดเพียงพอ ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการประสานงานกับทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่อำเภอ เพื่อร่วมบริหารจัดการ ดูแลจัดการจราจร ในวันสอบแข่งขันให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
blank

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ทั่วทั้งประเทศในปีนี้ มีผู้สมัครมากถึง 400,000 คน จึงมีการกระจายสนามสอบไปแต่ละภาคทั่วประเทศ ซึ่งภาคเหนือมี 2 เขต ได้แก่เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ และเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์สอบภาคเหนือเขต 1 มีผู้สมัครสอบรวม 47,812 คน กระจายไปใน 4 จังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครสอบ 28,540 คน จังหวัดลำพูน 2,053 คน จังหวัดลำปาง 14,771 คน และจังหวัดเชียงราย 2,448 คน

จังหวัดเชียงใหม่ขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบทั้ง 27 สนามสอบของจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการเดินทางมาสอบอย่างน้อยควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เนื่องจากบางสนามสอบไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวจอดในบริเวณสถานที่สอบ และบางสนามสอบมีพื้นที่คับเเคบ อาจมีที่จอดรถไม่เพียงพอ ดังนั้นหากเป็นไปได้ขอความร่วมมือผู้สมัครสอบใช้รถโดยสารสาธารณะหรือรถรับจ้าง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และขอเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องมีผลการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือมีหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธี ATK เป็นผลลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบ ซึ่งเอกสารที่ใช้ยืนยันต้องเป็นเอกสารจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลจากทางอีเมล์หรือเอกสารสำเนาได้ เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคน

สำหรับการแต่งกายในการเข้าสอบขอให้ผู้เข้าสอบใส่เสื้อยืดคอกลม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์ม และรองเท้าแตะ และพกเอกสารสำคัญในการแสดงตนเข้าสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ อนุญาตให้นำปากกา ดินสอ2B ยางลบ ติดตัวสำหรับการเข้าสอบเท่านั้น

ข่าว : ชลิตา กล้าคง/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่