ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งล้อมกรอบการระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆ ให้เร็วที่สุด เร่งทุกอำเภอระดมฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

blank

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งล้อมกรอบการระบาดในคลัสเตอร์ต่างๆ ให้เร็วที่สุด เร่งทุกอำเภอระดมฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

วันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

blank

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แนวทางสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือการระดมฉีดวัคซีนให้ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนทุกคน โดยขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกแห่งได้เร่งดำเนินการ และมีอำเภอที่ฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว 3 อำเภอ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะมีภูมิคุ้มกัน แม้จะมีโอกาสในการรับเชื้อ แต่จะไม่มีอาการ เพราะมีภูมิคุ้มกันต่อสู้ในร่างกาย แต่หากไม่ได้รับวัคซีน เมื่อติดเชื้อจะมีโอกาสเป็นผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองไปจนถึงกลุ่มสีแดง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นไปด้วยดี การเกิดคลัสเตอร์ลดน้อยลง ซึ่งสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือการเร่งล้อมกรอบการระบาดในคลัสเตอร์ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของชาวเชียงใหม่ และผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จะต้องไม่มีเชื้อกลับออกไป

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มคงที่ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเขตอำเภอเมือง ซึ่งคลัสเตอร์ที่ยังพบการระบาดและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือคลัสเตอร์บิ๊กซีดอนจั่น และคลัสเตอร์บ้านเช่า หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยคลัสเตอร์บิ๊กซีดอนจั่น พบว่ามีผู้ติดเชื้อกระจายไปหลายร้านทั้งโซนพื้นที่ให้เช่า พนักงานในห้าง พนักงานเบเกอรี่ แม่บ้าน รปภ. รวมถึงผู้ใช้บริการบางส่วน ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลการดำเนินการกักตัวของพนักงานบิ๊กซีดอนจั่น และพนักงานร้านเช่ากลุ่มเสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด และห้ามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด จนกว่าจะกักตัวครบ 14 วัน และมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ส่วนคลัสเตอร์บ้านเช่า หมู่ 13 ตำบลสุเทพ จะต้องเร่งค้นหาเชิงรุกและควบคุมการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง