สะเทือนวงการ “กล่องสุ่ม” สคบ.เตรียมออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม!!!

blank

สคบ.เตรียมออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อกล่องสุ่ม ซึ่งเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการพนัน!

6bAL9V.jpgนายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ของสคบ. เตรียมพิจารณาการออกกฎกระทรวง เพื่อมาควบคุมการโฆษณาขายกล่องสุ่ม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ โดยการให้บุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งเน็ตไอดอล ยูทูบเบอร์ หรือดารานักร้อง มารีวิว และ ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจ จนหลงเชื่อและซื้อสินค้า ซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้จะกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมด้วย

ทั้งนี้ สคบ. มองว่า ปัญหาสำคัญสำหรับการโฆษณาหรือจำหน่ายกล่องสุ่มมี 2 ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรก อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการพนัน ที่ดูแลโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หากไม่ได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้อง หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ ส่วนประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เพราะการระบุข้อมูลในกล่องว่ามีเพียงประเภทสินค้า เช่น เครื่องสำอาง หรือของใช้ โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดสำคัญของสินค้า ทั้งฉลาก และราคา ถือว่า มีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาของสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจนว่ามีความจำเป็นก่อนตัดสินใจซื้อ

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา สคบ. เคยแจ้งเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายกล่องสุ่มปริศนา เพราะเห็นว่าการนำสินค้าดังกล่าวมาขายให้ผู้บริโภคในลักษณะนี้ จะทำให้ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับสินค้า หรืออาจได้รับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่าเงินที่จ่ายไปได้ ซึ่งการกระทำการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงด้วย ดังนั้นจึงขอเตือนให้ผู้บริโภค หรือผู้ปกครองได้รับทราบ หากเห็นบุตรหลานของตัวเองมีการซื้อของดังกล่าวก็ต้องแจ้งเตือนให้ระวัง เพราะอาจจะทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุ อย่างในกรณีล่าสุดมีการขายกล่องสุ่มราคาเป็นหลักแสนบาท และมียอดขายเป็นหลัก 100 ล้านบาทในช่วงเวลาแค่เวลาไม่กี่นาที และอาจนำไปสู่การลอกเลียนแบบจนทำให้เกิดปัญหาขึ้น