ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุกอำเภอเร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชน เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

264

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ เร่งสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมเตรียมมอบรางวัลแก่อำเภอที่ฉีดวัคซีนได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 3 ธ.ค. 64 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยขณะนี้ พบว่าผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าข่าย โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอโดยรอบ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำไปยังศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ ให้เร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกราย เพราะการฉีดวัคซีนเป็นการยื้อชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ และลดอัตราการเสียชีวิตลง ทั้งนี้ หากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอใดมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จะได้มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แต่ละอำเภอได้เดินหน้ารณรงค์อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments