3 ธันวาคม “วันขอบคุณภรรยา”

blank

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ที่ประเทศญี่ปุ่นถูกกำหนดให้เป็น วันแห่งภรรยา (妻の日, Utsu no Hi) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1995 โดยบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ Toppan เนื่องจากเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี จึงกำหนดให้วันที่ 3 ที่สามารถเล่นแปลงสำนวนในภาษาญี่ปุ่นเป็น サン(3)クス = Thanks ที่แปลว่าการขอบคุณ จึงจัดวันนี้ให้เป็นวัน ขอบคุณภรรยา อย่างเป็นทางการ “ขอบคุณที่คอยดูแลและทำงานในบ้านเหนื่อยมาตลอดทั้งปี”