พระมหาไพรวัลย์ ลาสิกขาแล้ว! พร้อมคอมเมนต์เด็ด “ผมโสดนะ”

blank

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 พระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ ได้ลาสิกขาแล้ว โดยมีพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ร่วมรับการลาสิกขา โดยในแฟนเพจเฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ระบุว่า

สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา
วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย
ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์
คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์

ต่อมาได้โพสต์ภาพของตน พร้อมทั้งคอมเมนต์ว่า “ผมโสดนะ” ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่อจำนวนมาก และยังโพสต์ต่อด้วยรูปภาพพร้อมกับมารดา โดยระบุว่า แม่เตรียมจะผ่าตัดแล้ว อยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้