เชียงใหม่ดีเดย์ เตรียมออกตรวจ-จับรถยนต์ควันดำในเขตเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. นี้ ลดการเกิดปัญหา PM2.5

blank

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมออกตรวจ-จับ ห้ามใช้รถยนต์ควันดำในเขตเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม นี้ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์ลดการเกิด PM 2.5

นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากยานยนต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของฝุ่น ควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตเมือง โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ดังนั้น การควบคุมการปล่อยฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 จากรถยนต์ดีเซลจึงเป็นหนึ่งมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5

กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจควันดำ ระงับใช้รถควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไข และปรามปราบไม่ให้มีรถควันดำเข้ามาในเขตเมือง เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และรณรงค์ให้ประชาชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 ในเขตเมือง โดยได้กำหนดวันออกตรวจควันดำ จำนวน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษ ยังได้ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการรถยนต์ มีการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และลดค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่ และค่าแรงงานเป็นพิเศษ โดยมุ่งเน้นให้รถยนต์ใช้งานที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป เข้ามารับบริการให้มากที่สุดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเจ้าของรถยนต์ใช้งานมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตฝุ่น PM2.5 ร่วมกัน

ข่าว : เมธาวรรณ อาภรณ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่