สุ่ม 50 โรงเรียน รับชุดตรวจโควิดฟรี รวม 5,000 ชุด บริษัท อาร์เค เมดเทค จำกัด ขอเป็นส่วนนึงที่ช่วยเหลือสังคมโดยขอสนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 ฟรี ให้กับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน (100ชุด/โรงเรียน)

74
blank

🎉 สุ่ม 50 โรงเรียน รับชุดตรวจโควิดฟรี รวม 5,000 ชุด 🎉 บริษัท อาร์เค เมดเทค จำกัด ขอเป็นส่วนนึงที่ช่วยเหลือสังคมโดยขอสนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 ฟรี ให้กับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน (100ชุด/โรงเรียน)

6xCl69.jpg

โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนตามวิธีด้านล่าง
🎈วิธีการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม 🎈
– ลงทะเบียนโดยการเพิ่มเพื่อน Line @wisetest.education หรือ คลิก https://lin.ee/m9UaFJn แล้วลงทะเบียนใน google form ผ่านเมนูลงทะเบียนในห้องแชทไลน์โดยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
– สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 24.00 น.
– ประกาศผลการสุ่มด้วยโปรแกรม excel เพื่อรับสิทธิ์วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. ผ่าน Facebook fanpage : RK-MedTech (www.facebook.com/rkmedtech.th)

🎊สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าให้ บุตรหลาน
สามารถสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษชิ้นละ 79 บาท จำกัดจำนวนไม่เกิน 60 ชิ้นต่อท่าน
🎊สินค้าราคาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเพียง 5,000 ชิ้นเท่านั้น!!

หมายเหตุ :
– เพียงลงทะเบียนทาง Google Form และขอสงวนสิทธ์ให้กับโรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
– ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิให้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 โรงเรียน โดยไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้ (สิทธิ์ละ 100 ชุด จำนวน 50 สิทธิ์)
– การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน และหากท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ อาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ์
– ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสินค้าอื่นได้
– จัดส่งในนามและที่อยู่ของโรงเรียนเท่านั้น

6xCjRD.jpg
6xCoMJ.jpg
6xCA1b.jpg
6xCPAf.jpg
6xCsLa.jpg