เชียงใหม่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ย้ำประชาชนทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

433

เชียงใหม่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ย้ำประชาชนทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันนี้ (1 ธ.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 198 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 8 ราย ที่เหลืออีก 190 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ หจก.เป่าเปา ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 12 ราย และกลุ่มเก็บลำไย หมู่ 5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า 2 ราย ด้านคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์บ้านปางอีกา หมู่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 3 ราย ,คลัสเตอร์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขา Big C ดอนจั่น ,คลัสเตอร์งานศพ หมู่ 2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง และคลัสเตอร์มูลนิธิโครงการหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ คลัสเตอร์ละ 1 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมอยู่ระหว่างการควบคุมโรค ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่  คลัสเตอร์ตลาดวโรรส คลัสเตอร์ละ 1 ราย

ด้านคลัสเตอร์กลุ่มครอบครัว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเพียง 3 ราย จากครอบครัวหอพักร้อยห้อง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 87 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 77 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่ามาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้ผลดี แม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ประชาชนทุกคนยังคงต้องรักษามาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments