เริ่มวันนี้! ปรับน้ำมันดีเซลเหลือแค่ B7 ชนิดเดียว ตรึงราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร เริ่ม 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

180

เริ่มวันนี้! ปรับน้ำมันดีเซลเหลือแค่ B7 ชนิดเดียว ตรึงราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร เริ่ม 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 รายงานขช่าวแจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นของกระทรวงพลังงาน คือ ปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมมีการผสมอยู่ 3 สัดส่วน คือ ร้อยละ 7 (บี7) ร้อยละ 10 (บี10) และร้อยละ 20 (บี20) ให้มีสัดส่วนผสมเดียว คือ ร้อยละ 7 (บี7) โดยมีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

Facebook Comments