เชียงใหม่ เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีด ซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน

blank

เชียงใหม่ เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีด ซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยฉีดวันซีนชนิด Sinovac หรือ Sinopham ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดฯ ทุกแห่ง ช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

blank