เชียงใหม่ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต

blank

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ส่วนปัจจัยการติดเชื้อจากการสัมผัสในสถานที่ทำงานและการสัมผัสจากต่างจังหวัดลดลงอย่างชัดเจน ย้ำกลุ่มเสี่ยงสูงต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเพียง 167 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 3 ราย ที่เหลืออีก 164 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่ และที่มีการระบาดต่อเนื่อง ทั้งหมด 22 ราย ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่ ที่หอพักข้างวัดตำหนัก หมู่ 1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย และคลัสเตอร์ใหม่ ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ซึ่งเป็นการระบาดในโซน Food Cort 2 ราย ด้านคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้าง หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 5 ราย ,คลัสเตอร์ข้าวต้มย้ง สาขา 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 ราย โดยระบาดไปทั้ง 2 สาขาแล้ว ,คลัสเตอร์บ้านปางอีกา หมู่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 1 ราย และคลัสเตอร์ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ สาขา Big C ดอนจั่น 1 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมอยู่ระหว่างการควบคุมโรค พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 3 ราย ยอดรวมทั้งหมด 2,075 ราย ,คลัสเตอร์บริษัทเชียงใหม่ริมดอย หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง 3 ราย ,คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 2 ราย ,คลัสเตอร์ชุมชนต่างด้าว หลังวัดป่าแพ่ง 1 ราย และคลัสเตอร์ตลาดทองคำ บริเวณวัดสันป่าข่อย 1 ราย

ด้านคลัสเตอร์กลุ่มครอบครัว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 21 ราย จาก 6 ครอบครัว โดยพบในครอบครัว หมู่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย มากถึง 6 ราย นอกนั้นพบในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย อีก 5 ครอบครัว ครอบครัวละ 2-3 ราย ส่วนการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 62 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 52 ราย

ทำให้ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการพบคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนการสัมผัสในสถานที่ทำงาน และการสัมผัสจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัด มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ทำให้ภาพรวมของปัจจัยเสี่ยงหลักของการติดเชื้อ คือ การสัมผัสในครอบครัวยังคงเป็นปัจจัยหลัก รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน และการสัมผัสในที่ทำงาน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาฉีดวัคซีนโดยเร็ว เนื่องจากวัคซีนสามารถลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตให้กับผู้ที่ติดเชื้อได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหากเกิดการติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง และทำให้เสียชีวิตได้ง่าย จึงจำเป็นจะต้องสร้างภูมิต้านทานโรค เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม นี้ต่อไปblank

blankblank