เชียงใหม่ สถานการณ์การระบาดยังพบคลัสเตอร์ใหม่หลายแห่ง ทั้งการทำกิจกรรมร่วมกัน แคมป์คนงาน และสถานที่ทำงาน

blank

เชียงใหม่ สถานการณ์การระบาดยังพบคลัสเตอร์ใหม่หลายแห่ง ทั้งการทำกิจกรรมร่วมกัน แคมป์คนงาน และสถานที่ทำงาน

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (27 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 215 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากทั้งคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์เดิมที่ยังคงมีการระบาดต่อเนื่อง 51 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์บ้านปางอีกา หมู่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม 13 ราย เป็นการระบาดในกลุ่มผู้ที่ไปร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว , คลัสเตอร์ร้านข้าวต้มย้งสาขา 2 รวมโรค 9 ราย เป็นการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานแพร่กระจายไปทั้ง 2 สาขา , คลัสเตอร์แคมป์คนงานโรงงานตุ๊กตาเก่า หมู่ 10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 7 ราย เป็นการระบาดในแคมป์แรงงานต่างด้าว, คลัสเตอร์มูลนิธิดรุณาธร ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบล วัดเกต 3 ราย เป็นมูลนิธิดูแลเด็กยากไร้ , คลัสเตอร์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขา Big C ดอนจั่น 3 ราย เป็นพนักงานในร้านทั้งหมด และ คลัสเตอร์บ้านห้วยเต่ารู หมู่ 8 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่คลัสเตอร์ละ 1-2 ราย

blank

ด้านการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสจากคลัสเตอร์เดิม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 21 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 4 ราย , คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม เทศบาลนครเชียงใหม่ 2 ราย , คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แม่ริม 2 ราย และคลัสเตอร์อื่นๆ พบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ละ 1 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น

blank

ส่วนคลัสเตอร์กลุ่มครอบครัว วันนี้พบน้อยลงเพียง 7 ราย จากครอบครัวหมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม โดยอำเภอที่พบการระบาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 59 ราย อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 42 ราย อำเภอแม่ริม 50 ราย อำเภอดอยสะเก็ด 20 ราย อำเภอสันทราย 19 ราย และอำเภอหางดง 14 ราย

ส่วนในด้านของการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีนักเรียนในกลุ่มอายุ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วร้อยละ 99.37 ส่วนเข็มที่ 2 ได้รับแล้วร้อยละ 62.21 จากจำนวนนักเรียนประสงค์ฉีด วัคซีน Pfizer จำนวน 94,747 ราย โดยก่อนหน้านี้มีการตรวจพบว่า ยังคงมีนักเรียนในกลุ่มอายุ 12-18 ปี ที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนมากถึง 43,876 ราย ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนในกลุ่มดังกล่าว หากเปลี่ยนใจและต้องการฉีดวัคซีน Pfizer สามารถแจ้งทางความประสงค์ได้ที่โรงเรียนของตนเองได้ทันที พร้อมกันนี้ ก็ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน เนื่องในสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 สู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ที่หน่วยฉีดทุกแห่ง

ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์