Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ “รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง” เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

“รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง” เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

-

“รถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง” เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

     โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     แนวเส้นทางในเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง จากการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  มีจุดเริ่มต้นบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ และมีจุดสิ้นสุดบริเวณแยกแม่เหียะ รวมระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     การศึกษาและออกแบบแนวเส้นทางรถไฟฟ้าของโครงการ จะกำหนดตำแหน่ง  รูปแบบสถานี และรูปแบบทางวิ่งที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงแนวเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า ถนน ทางลอด ทางยกระดับ และทางพิเศษอื่นๆ ที่ตัดกันหรือเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่อประชาชนข้างเคียง และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีผลกระทบต่อการเวนคืนที่ดินข้างเคียงให้น้อยที่สุด และหลีกเลี่ยงผลกระทบกับโบราณสถาน ทั้งนี้ แนวเส้นทางและตำแหน่ง รวมทั้งรูปแบบและจำนวนสถานีที่เสนอแนะ อาจแตกต่างจากผลการศึกษาและการออกแบบที่มีอยู่แล้วหากมีความเหมาะสมและดีกว่าแบบเดิม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านหน้าบ้านใครบ้างมาดูกัน! เผยแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 สาย เริ่มก่อสร้างสายสีแดงเป็นสายแรก

Must Read

เศรษฐกิจประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ ? ตามดู 4 checklist เงื่อนไขของภาวะเงินฝืด

เศรษฐกิจประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ ? ตามดู 4 checklist เงื่อนไขของภาวะเงินฝืด ช่วงนี้มีหลายคนเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดหรือไม่ ❔ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะติดลบต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ปัจจัยนี้ยังไม่ใช่สัญญาณของภาวะเงินฝืด ตาม checklist เงื่อนไขของภาวะเงินฝืดทั้ง 4 ข้อ ซึ่งกำหนดว่า 1) ราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับลดลงต่อเนื่อง 2) ราคาสินค้าและบริการปรับลดลงกระจายไปเกือบทุกประเภทสินค้า 3) เงินเฟ้อคาดการณ์ลดลงต่ำกว่าเป้าหมายนโยบายการเงิน 4) เศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอลงยาวนานแล้วเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับไหน? มีโอกาสเข้าข่ายภาวะเงินฝืดอย่างที่หลายคนกำลังเป็นห่วงอยู่หรือไม่? ลองดูจากในรูปได้เลย Cr....
error: Alert: Content is protected !!