WHO ตั้งชื่อโควิดกลายพันธ์ุตัวใหม่ ‘โอไมครอน’ ยกเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล

631

WHO ตั้งชื่อโควิดกลายพันธ์ตัวใหม่ ‘โอไมครอน’ ยกเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล

เมื่อคืนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 WHO ตั้งชื่อโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้ว่า ‘โอไมครอน’ (Omicron) จัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ขณะที่สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ประกาศควบคุมการเดินทางใน 7 ชาติแอฟริกาแล้ว และเบลเยี่ยมเป็นประเทศแรกในยุโรปที่พบผู้ติดเชื้อโควิด ‘โอไมครอน’

คณะกรรมการด้านโรคโควิด-19 ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า ได้จัดให้เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ B.1.1.529 อยู่ในรายชื่อ ‘เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล’ (Variant of Concern) และตั้งชื่อเรียกตามลำดับอักษรกรีกว่า โอไมครอน (Omicron)
‘โอไมครอน’ เป็นเชื้อตัวแรกในรอบ 6 เดือนที่ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ต่อจากสายพันธ์ ‘เดลตา’เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา และนับเป็นเชื้อกลายพันธุ์ตัวที่ 5 ที่ WHO จัดให้เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล ต่อจาก อัลฟา เบตา แกมมา และเดลตา ส่วนสายพันธุ์ แลมบ์ดา และ มิว ปัจจุบันยังถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในความสนใจ (Virant of Interest) ซึ่งมีความร้ายแรงต่ำกว่า

สายพันธุ์ ‘โอไมครอน’ พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในภายระยะเวลาเดียวกันกับที่ตรวจพบสายพันธุ์โอไมครอน ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สายพันธุ์ ‘โอไมครอน’ มีการกลายพันธุ์จำนวนมาก และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะกลับมาติดเชื้อซ้ำได้ เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์อื่น

Facebook Comments