เผยภาพ “แยกรินคำ” โฉมใหม่ งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงติดตั้งเสาไฟจราจรรูปแบบใหม่ คาดเปิดใช้ได้ทันปีใหม่ 2565 นี้

2574

เผยภาพ “แยกรินคำ” โฉมใหม่ งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงติดตั้งเสาไฟจราจรรูปแบบใหม่ คาดเปิดใช้ได้ทันปีใหม่ 2565 นี้

โครงการปรับปรุงทางข้ามและปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์-กองบิน41
บริเวณ กม.562+651 (แยกรินคำ) ซึ่งขณะนี้งานก่อสร้างหลักแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแค่ติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจรรูปแบบใหม่ คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ทันเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ครับ
6wl9mf.jpg
6wlt3a.jpg
6wlwbq.jpg
6wl1pz.jpg
6wlZ48.jpg
6wlcQR.jpg
6wlRdu.jpg
6wlxZZ.jpg
6wlQPI.jpg
6wlUmP.jpg
6wl59t.jpg
6wlEbe.jpg
6wlOpl.jpg