พบกับมิติใหม่ของงานเกษตรแม่โจ้ ! งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่) Kaset@Maejo 2021 Online (Next Normal) Smart Agricultural Innovation for Sustainability

1222

พบกับมิติใหม่ของงานเกษตรแม่โจ้ !

งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่)
Kaset@Maejo 2021 Online (Next Normal)
Smart Agricultural Innovation for Sustainability

6T3Leq.jpg

วันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

  • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติผ่านระบบออนไลน์
  • การจัดแสดงแปลงสาธิตพืช สัตว์ ประมง พร้อม Virtual Reality
  • การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ ประมง
  •  การฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพและหลักสูตรอบรมระยะสั้น
  • งาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”
  • การจำหน่ายสินค้าออนไลน์พร้อมดิลิเวอรี่ถึงบ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB Page : งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 https://www.facebook.com/kasedmaejo/?ref=pages_you_manage

โทรศัพท์  : 0 5387 3017