ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

209

? ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ? วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รวม 6,335 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,092 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,059,464 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,218 ราย
หายป่วยสะสม 1,959,663 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,657 ราย
———————
เสียชีวิต 37 ราย