เชียงใหม่ เผยสถานการณ์เตียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 รองรับได้เพียงพอ พร้อมใช้แนวทางให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวรักษาด้วยระบบ CI และ HI

286

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เผยจังหวัดเชียงใหม่ ทิศทางการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น พร้อมใช้แนวทางให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวรักษาด้วยระบบ CI และ HI

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ว่า สถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน มีความพร้อมและยังคงเพียงพอสำหรับการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ทิศทางสถานการณ์ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อลดลง และมีผู้ที่รักษาหายเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 พบว่าเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวมีเตียงว่าง 1,884 เตียง คิดเป็นร้อยละ 37.92 ของเตียงว่าง เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีเหลือง มีเตียงว่าง 254 เตียง คิดเป็นร้อยละ 25.40 ของเตียงว่าง และเตียงสำหรับผู้ติดเชื้อระดับสีแดง มีเตียงว่าง 6 เตียง คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของเตียงว่าง ทั้งนี้ในส่วนของ ICU โรงพยาบาลสนาม มีการใช้เตียงไปแล้วจำนวน 16 เตียง จากจำนวนทั้งหมด 50 เตียง และยังสามารถเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อีกหากจำเป็น

ส่วนโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ มีเตียงว่าง 153 เตียง คิดเป็นร้อยละ 51 ของเตียงว่าง และศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation (CI) มีเตียงว่าง 2,832 เตียง อย่างไรก็ตาม พบว่าสถานการณ์ผู้ป่วยเตียงเหลืองค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยอาการหนักหรือเตียงแดงได้มากขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบริหารจัดการโดยให้ผู้ติดเชื้อระดับสีเขียวเข้าสู่ระบบการรักษาโดยใช้สถานที่ศูนย์พักคอยชุมชน หรือ Community Isolation (CI) และการแยกกักตัวอยู่กับบ้าน หรือ Home Isolation (HI) กระจายครอบคลุมอยู่ทั้ง 25 อำเภอ แล้ว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments