สำนักเลขาธิการนายกฯ แจงซื้อไอโฟน 12 ให้ข้าราชการ 111 เครื่อง ยันทำตามระเบียบ ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้มากว่า 4 ปี

blank

สำนักเลขาธิการนายกฯ แจงซื้อไอโฟน 12 ให้ข้าราชการ 111 เครื่อง ยันทำตามระเบียบ ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้มากว่า 4 ปี

วันที่ 24 พ.ย. 64 น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์สื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาล ถึงกรณีข่าวการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Iphone 12 จำนวน 111 เครื่อง แบ่งเป็น 128 GB 23 เครื่อง และ 64 GB 88 เครื่อง ด้วยงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ประมาณ 2,681,355.80 บาท ซึ่งสามารถจัดซื้อตามกระบวนการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง ทุกขั้นตอน และต่ำกว่าราคากลาง ทั้งนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นับเป็นครุภัณฑ์สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญพิเศษขึ้นไปจนถึงบริหารระดับสูง ตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น

สำหรับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือ สลน. มีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ใช้อยู่มานาน เกินวงรอบ 4 ปี จึงมีการพิจารณาจัดซื้อใหม่ตามความจำเป็นสำหรับการใช้ในราชการ โดย สลน. มีทั้งข้าราชการการเมืองจำนวนหนึ่งด้วย