ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่ง กอ.รมน. ร่วมบูรณาการ นำต่างด้าวตรวจ ATK และฉีดวัคซีน

83

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่ง กอ.รมน. ร่วมบูรณาการ นำต่างด้าวตรวจ ATK และฉีดวัคซีน

63AaNR.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการ กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน

วันนี้ (24 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โดยปัญหาของการแพร่ระบาดในขณะนี้ คือการแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงานต้างด้าว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอปริมณฑล ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่และพบการระบาด ทั้งอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งทางอำเภอได้ออกปฏิบัติการตรวจเชิงรุก และสั่งปิดสถานที่นั้น ๆ ทันทีเมื่อพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ทั้งในสถานที่พัก 15 ชุมชนสีแดง และแคมป์คนงานในอำเภอปริมณฑล เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดให้แรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบเข้ามาแสดงตน และปฏิบัติตามมาตรการ

ส่วนการระบาดของคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนั้น พบว่าขณะนี้มีการระบาดจากจุดรับส่งสินค้า ทั้งพนักงานและผู้ช่วยรับ-ส่งสินค้า จึงได้เตรียมดำเนินการจัดทำบัตรแสดงตนการได้รับวัคซีนหรือได้รับการตรวจ ATK พร้อมกำหนดทางเข้า-ออก เพียงช่องทางเดียว เพื่อตัดวงจรการระบาดของตลาด

///////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว
24 พฤศจิกายน 2564

63APQD.jpg63ACdJ.jpg63AuZb.jpg63A6sf.jpg63AHjz.jpg63AVp8.jpg