อบจ.เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 10 ข้อ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม 10 ข้อ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแบบแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในะระย 4 ปี (ปี พ.ศ. 2563-2566) โดยกำหนดหัวข้อไว้ 10 หัวข้อ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแแบสอบถาม กำหนดอนาคตเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
โดยทางสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ >> คลิกตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล : อบจ.เชียงใหม่