เชียงใหม่เผยการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มครอบครัวมีแนวโน้มดีขึ้นมาก

536

เชียงใหม่เผยการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มครอบครัวมีแนวโน้มดีขึ้นมาก

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ 197 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 2 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 29 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก แม่ริม 12 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีคำสั่งให้ปิดไซต์งานดังกล่าวเป็นเวลา 14 วันแล้ว

นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อในคลัสเตอร์ใหม่หอพักใกล้วัดท่ากระดาษ ตำบลฟ้าฮ่าม ซึ่งเป็นหอพักของแรงงานต่างด้าว จำนวน 4 ราย, คลัสเตอร์สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และครอบครัว 2 ราย และคลัสเตอร์ใหม่บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ สาขารวมโชค 2 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่คลัสเตอร์ละ 1 ราย
ด้านการตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัสคลัสเตอร์เดิม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 20 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดรวมโชค 4 ราย, คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 3 ราย, คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 3 ราย, คลัสเตอร์สถานรับเลี้ยงเด็ก หมู่ 9 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง 2 ราย คลัสเตอร์ตลาดธานินทร์ 2 ราย และยังพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์อื่น ๆ อีกคลัสเตอร์ละ 1 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 69 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวพบผู้ติดเชื้อลดลงอยู่ที่ 6 ราย จาก 2 ครอบครัว คือที่หมู่ 2 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม 3 ราย และห้องเช่าเลขที่ 91/3 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 3 ราย ซึ่งถือว่าสถานการณ์การติดเชื้อในกลุ่มครอบครัวดีขึ้นมาก
Facebook Comments