เชียงใหม่ลดลงแล้ว! พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 197 ราย ในขณะที่มีผู้รักษาหายวันนี้เพิ่ม 398 ราย

748

เชียงใหม่ลดลงแล้ว! พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 197 ราย ในขณะที่มีผู้รักษาหายวันนี้เพิ่ม 398 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (22 พ.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 197 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 195 ราย อีก 2 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 20,500 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,146 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 167 ราย โรงพยาบาลรัฐ 444 ราย โรงพยาบาลเอกชน 802 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 43 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 645 ราย Community Isolation (CI) 2,474 ราย และ Home Isolation (HI) 557 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,283 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 761 ราย อาการหนัก (สีแดง) 102 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 111 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 24,669 ราย และรักษาหายแล้ว 20,313 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 398 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (21 พ.ย. 64) จำนวน 3,212 ราย พบผู้มีผลบวก 48 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,369,342 คน คิดเป็นร้อยละ 79.18 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 253,835 คน คิดเป็นร้อยละ 77.46 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 129,776 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 985,731 คน คิดเป็นร้อยละ 76.98

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments