สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ขายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 130 บ. จำนวน 77 จุดทั่วเชียงใหม่

5578

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ขายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 130 บ. จำนวน 77 จุดทั่วเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ประสานเชื่อมโยงผู้เลี้ยงสุกร/ผู้ประกอบการค้าเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) กิโลกรัมละ 130 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน มีทางเลือกในการซื้อเนื้อสุกรคุณภาพดี ราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 77 จุด จำหน่าย รวม 15 อำเภอ

Facebook Comments