ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

191

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

-รวม 6,428 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,732 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 133 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 553 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,042,146 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,882 ราย
หายป่วยสะสม 1,937,379 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 85,768 ราย
———————
เสียชีวิต 49 ราย