เชียงใหม่ ขอให้กลุ่มเสี่ยงสูง เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้

blank

จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อลดลง ด้านสถิติผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ทั้งนี้ขอให้กลุ่มเสี่ยงสูงต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อป้องกันอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 64 เชียงใหม่เผยสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยระบุว่า จากสถิติผู้เสียชีวิตทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 103 ราย เป็นผู้สูงอายุมากถึง 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 และเป็นผู้มีโรคประจำตัว 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีเพียง 6 รายเท่านั้นที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ด้านโรงพยาบาลมหาราชได้สำรวจผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีภาวะวิกฤตทั้งหมด 20 ราย พบว่า ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน บางรายได้รับการฉีดเพียงเข็มเดียว หรือได้รับครบ แต่ยังไม่ครบ 2 สัปดาห์ ทั้งหมดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ จะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมีอาการหนัก และเสียชีวิตได้ หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อกลุ่มสีแดงที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนจำนวนเตียงไม่สามารถรองรับได้ ดังนี้จึงต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด และวิธีแก้ไขง่ายและเร็วที่สุด คือ กลุ่มเสี่ยงสูงทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ต้องรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว จะทำให้ถ้าติดเชื้อแล้วอาการจะไม่รุนแรง และไม่ทำให้เสียชีวิต

โดยผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถ Walk in เข้ามารับการฉีดวัคซีนได้ที่ทุกศูนย์ ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนเข็ม 1 ชนิด AstraZeneca และเข็ม 2 ชนิด Pfizer เพียงพอสำหรับทุกท่านที่ยังไม่ได้ฉีด สามารถติดต่อนัดหมายที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่จัดไว้ให้

blank