ประมวลภาพบรรยากาศของรถกระทงใหญ่ 7 จุดรอบเมืองเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (19 พ.ย. 64) ในงานประเพณียี่เป็งเจียงใหม่ 2564

2449

ประมวลภาพบรรยากาศของรถกระทงใหญ่ 7 จุดรอบเมืองเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ (19 พ.ย. 64) ในงานประเพณียี่เป็งเจียงใหม่ 2564

6zIdUf.jpg

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 สำหรับปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงาน จากเดิมจะมีขบวนแห่รอบเมืองเชียงใหม่ มาเป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่ 7 จุด และประดับผางประทีปหรือโคมล้านนานับหมื่นดวงให้สว่างไสวทั่วเมือง โดยจัดแสดงทั้งหมด 2 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2564

ซึ่งหากเมื่อวานใครยังไม่ได้ไปชมความงามของกระทงใหญ่ วันนี้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ ตามสถานที่ 7 จุดจัดแสดง ดังต่อไปนี้…
1. ข่วงประตูท่าแพ
2. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
3. ประตูช้างเผือก
4. ประตูสวนดอก
5. แยกกาดสมเพชร
6. ประตูเชียงใหม่
7. หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

6zIWNb.jpg6zIYcz.jpg6zIzs8.jpg6zI4yR.jpg6zIfju.jpg6zIhvZ.jpg6zI3NI.jpg6zIT8t.jpg6zI1cl.jpg6zIZyv.jpg6zIgTE.jpg6zIilN.jpg6zIRvV.jpg6zIUqS.jpg6zIq8n.jpg6zIOgW.jpg6zIb22.jpg6zIjF1.jpg6zIoTy.jpg6zIDlD.jpg6zIAG9.jpg6zIsBJ.jpg6zI2qb.jpg6zICHf.jpg6zI67a.jpg6zIngq.jpg6zI8F8.jpg6zIVtR.jpg6zIaGu.jpg6zIvfZ.jpg6zIGqI.jpg6zIeSt.jpg6zImge.jpg6zMdJN.jpg6zMYVS.jpg
6zM4Sn.jpg6zMNig.jpg6zMfI2.jpg6zMkw1.jpg6zM3oy.jpg6zM9JD.jpg6zMw5J.jpg6zM1Vb.jpg6zMZYf.jpg6zMguq.jpg6zMiMz.jpg6zMxw8.jpg6zMQDR.jpg6zM5hu.jpg6zMEEZ.jpg6zMOVI.jpg6zMlRt.jpg6zMoue.jpg6zMDMl.jpg6zMP1k.jpg6zMsDv.jpg