นายกฯ ลอยกระทง อธิษฐาน “ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ขอให้บ้านเมืองสงบสุข”

151

นายกฯ ลอยกระทง อธิษฐาน “ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ขอให้บ้านเมืองสงบสุข”

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 16.30 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีไทย พุทธศักราช 2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรี อาทิ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคู่สมรส ข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

blank

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี ชมนิทรรศการองค์ความรู้ สาระคุณค่า และข้อปฏิบัติสำหรับเทศกาลประเพณีลอยกระทงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และชมการแสดงชุด “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดงานลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยารับมอบกระทงประทีปแก้วโกมุทพุทธบูชา ที่สื่อความหมายถึงการประดิษฐ์กระทงเป็นรูปทรงดอกบัวแย้มกลีบคลี่บาน เพื่อเป็นพุทธบูชาสักการะรอยพระพุทธบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากตัวแทนเด็กและเยาวชน ก่อนร่วมถ่ายภาพและร่วมลอยกระทงกับคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส พร้อมรับชมการจำลองวิถีชีวิตตลาดน้ำ ณ คลองผดุงกรุงเกษม

blank

นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยคำกล่าวอธิษฐานในช่วงปล่อยกระทงลอยว่า “ขอขมาลาโทษพระแม่คงคา ขอให้บ้านเมืองสงบสุข”  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้กระทงทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและลดปริมาณขยะด้วย