อบจ.เชียงใหม่ คิกออฟฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ล็อตแรก 11,200 โดส ฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 5,600 คน

blank

อบจ.เชียงใหม่ คิกออฟฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ล็อตแรก 11,200 โดส ฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 5,600 คน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม kick off ฉีดวัคซีน Moderna องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชาวเชียงใหม่ โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม

blank

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดซื้อวัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส และได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,200 โดส สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามที่สภากาชาดไทยกำหนดที่ได้ลงทะเบียนไว้และได้รับการยืนยันสิทธิ์การฉีดวัคซีนในรอบแรก จำนวน 5,600 คน สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอต่างๆ และศูนย์ฉีดเฉพาะกิจในจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 187 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

blankblankblankblank