ตำรวจจราจรเชียงใหม่เอาจริง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จับปรับจักรยานยนต์กระทำผิด หวังลดการเกิดอุบัติเหตุ

blank

ตำรวจจราจรเชียงใหม่เอาจริง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จับปรับจักรยานยนต์กระทำผิด หวังลดการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตำรวจภูธรภาค5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิด ในพื้นที่เขตเมืองเขตชุมชน หรือเขตสถานศึกษา อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มรถจักรยานยนต์รับส่งสินค้า ได้รับข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

blank

จราจรเชียงใหม่รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยประชาสัมพันธ์และกวดขันอย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

blank

blankblankblankblank