เชียงใหม่ Kick off ปฏิบัติการเคาะประตูบ้านตรวจ ATK เชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สันทราย เพื่อเร่งควบคุมและป้องกันการระบาดให้ได้โดยเร็ว

blank

เชียงใหม่ Kick off ปฏิบัติการตรวจ ATK หาเชื้อเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สันทราย เพื่อเร่งควบคุมและป้องกันการระบาดให้ได้โดยเร็ว

วันนี้ (17 พ.ย. 64) ที่อาคารวิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ปล่อยแถวทีมตรวจเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว และนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักตัวหรือการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันทราย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ โดยเฉลี่ย 300 – 400 รายต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์ โดยกำหนดให้มีการจัดทีมเชิงรุก จำนวน 30 ทีม ประกอบด้วย ทีม A แขวงศรีวิชัย และ แขวงนครพิงค์ จัดทีมเชิงรุก 8 ทีม ทีมละ 8 คน ทีม B แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ จัดทีมเชิงรุก 8 ทีม ทีมละ 8 คน ทีม C นอกเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทีมเชิงรุก 8 ทีม ทีมละ 8 คน และทีม D พื้นที่อำเภอสันทราย จัดทีมเชิงรุก 6 ทีม ทีมละ 8 คน ทั้งนี้ หากพบผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ จะทำการนัดหมายให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทันที
blank
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่น่าไว้วางใจ การติดเชื้อยังคงทรงตัวในอัตราที่สูงอย่างขึ้น จึงต้องมีมาตรการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพราะการติดเชื้อหรือภาวะความเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอีกด้วย

blankblankblankblankblank