เชียงใหม่ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอย-โคมไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนระวางโทษคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

blank

เชียงใหม่ขอความร่วมมือ งดปล่อยโคมลอย-โคมไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนระวางโทษคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท และหากปล่อยในพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศหรือพื้นที่การบินเข้า-ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่และทุกอำเภอได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 และจะมีการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) จำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความเสียหายกระแสไฟฟ้าดับ เนื่องจากโคมลอยตกลงบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่งดจุดและปล่อยโคมลอย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีโทษหากมีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ และหากผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศในพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศหรือพื้นที่การบินเข้า-ออก ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับบที่ 14) พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถปล่อยโคมลอยได้ ขอให้ใช้โคมลอยที่มีลักษณะตรงมาตรฐาน มผช. 808/2552 คือ ปริมาตรต้องไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้องไม่เกิน 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ทำจากวัสดุธรรมชาติ เชื้อเพลิงต้องทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้งหรือพาราฟิน ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นๆ ไปกับโคม ขณะที่ปล่อยโคม ส่วนตัวโคมลอยต้องมีการระบุชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต พร้อมหมายเลขผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยสามารถจุดและปล่อยโคมไฟได้ ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 64 ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. และสามารถปล่อยโคมควันหรือว่าวฮมได้เฉพาะวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. เท่านั้น

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่