เปิดรับผู้ป่วยเป็นวันแรก ICU สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯเชียงใหม่ รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการระดับรุนแรงได้ถึง 50 เตียง

424

เปิดรับผู้ป่วยเป็นวันแรก ICU สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯเชียงใหม่ รองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการระดับรุนแรงได้ถึง 50 เตียง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า คณะผู้บริหารและบุคลากร รพ.นครพิงค์ ได้ทำการทดสอบความพร้อมของระบบต่างๆ ของ ICU สนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติ เป็นครั้งสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายออกซิเจน,ระบบการติดตามอาการ,สัญญาณชีพและการสื่อสาร รวมไปถึงทบทวนกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยเป็นรายแรกในช่วงบ่าย

blank

ICU สนาม แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการระดับรุนแรง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High flow nasal canula) ได้ถึง 50 เตียง ซึ่งสามารถช่วยลดความแออัดของเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต ทำให้รพ.นครพิงค์และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มีเตียงที่จะรองรับกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้มากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการเตียงของ จ.เชียงใหม่ มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

ข้อมูล-ภาพ : โรงพยาบาลนครพิงค์

blankblankblankblankblank