ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,524 ราย

151

? ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ? วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
-รวม 6,524 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,856 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 263 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 393 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,008,361 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,191 ราย
หายป่วยสะสม 1,898,217 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 91,382 ราย
———————
เสียชีวิต 56 ราย