ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์ “งานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564

258

ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์ “งานประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564

? ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
ประเภทนักเรียน อายุไม่เกิน 12 ปี / ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี / ประเภทประชาชนทั่วไป
สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวด
‼️รับเพียง 10 ทีม เท่านั้น‼️

#ลอยกระทง #ประเพณีเดือนยี่เป็ง #งานยี่เป็ง #ยี่เป็งเชียงใหม่

  • โทร 064-1924664
    ‼️สแกนเสร็จแล้วอย่าลืมแจ้งมาทาง in box เพจ: ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2564 กันเน้อเจ้า