(มีคลิป Video)สนามบินเชียงใหม่ย้ำ ข้อกำหนดการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน หลังมีเหตุการณ์แบตเตอรี่สำรองลุกไหม้

8695

สนามบินเชียงใหม่ย้ำ ข้อกำหนดการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน หลังมีเหตุการณ์แบตเตอรี่สำรองลุกไหม้

     จากกรณีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ เกิดไฟลุกไหม้จากแบตเตอรี่สำรองที่พกพามาในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคาดว่าเกิดจากการที่แบตเตอรี่สำรองทำปฏิกิริยากับของเหลว ซึ่งเป็นเครื่องสำอางหรือน้ำดื่มในกระเป๋าของผู้โดยสาร จึงทำให้เกิดการลุกไหม้ นั้น

     ล่าสุดทาง สนามบินเชียงใหม่ ได้เผยถึงข้อกำหนดของ  ทอท. ที่ได้ขอความร่วมมือผู้โดยสารห้ามนำอุปกรณ์ที่มีขนาดของแบตเตอรี่ลิเธียมเกินกว่าที่กำหนดนำขึ้นอากาศยาน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ได้แก่
1.ประเภทแบตเตอรี่สำรอง (Spare) เช่น Power Bank เป็นต้น ได้มีการกำหนดค่าความจุไฟฟ้า ดังนี้
-1.1 ค่าความจุไฟฟ้า 100 Wh หรือ 20,000 mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นอากาศยานได้
-1.2 ค่าความจุไฟฟ้า 100 – 160 Wh หรือ 20,000 – 32,000 mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 – 8 กรัม นำติดตัวขึ้นอากาศยานได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสายการบิน
-1.3 ค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า 160 Wh หรือ 32,000 mAH หรือปริมาณลิเธียมมากกว่า 8 กรัม ไม่อนุญาตให้นำขึ้นอากาศยานทุกกรณี
2. ประเภทแบตเตอรี่ที่อยู่ในอุปกรณ์ (Portable Electronic Device : PED) เช่น แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ Laptop Hoverboard และ Airwheel เป็นต้น ได้กำหนดค่าความจุกำลังไฟฟ้า ดังนี้
-2.1 ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 100 Wh หรือ 20,000 mAH หรือปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ทั้งในสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
-2.2 ความจุไฟฟ้าไม่เกิน 100 – 160 Wh หรือ 20,000 – 32,000 mAH หรือปริมาณลิเธียมระหว่าง
2 – 8 กรัม สามารถนำขึ้นอากาศยานได้ ทั้งในสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ต้องได้รับอนุญาต จากสายการบิน
-2.3 ค่ากำลังไฟฟ้ามากกว่า 160 Wh หรือ 32,000 mAH หรือปริมาณลิเธียมมากกว่า 8 กรัม ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ.2559
     ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ระบุพลังงานไฟฟ้า หรือขนาดบรรจุของลิเธียม หรือระบุไม่ชัดเจน จะไม่อนุญาตให้พาไปกับอากาศยานโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท./AOT) รวมทั้งท่าอากาศยานทุกแห่ง ได้เข้มงวดในเรื่องดังกล่าว ก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและอากาศยาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
-(มีคลิป Video) พาวเวอร์แบงค์ไฟลุก ไหม้กระเป๋านักท่องเที่ยวสาวต่างชาติ หน้าอาคารผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่