พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส  B.1.640 มีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน ยังไม่ชัดรุนแรงติดง่ายกว่าเดิมหรือไม่

2499

พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส  B.1.640 มีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน ยังไม่ชัดรุนแรงติดง่ายกว่าเดิมหรือไม่

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 64 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  Warat Karuchit ระบุว่า พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส B.1.640 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน โดยพบที่ฝรั่งเศสช่วงปลายเดือน ต.ค. และไม่พบในฝรั่งเศสอีก แต่ไปพบที่ประเทศในยุโรปอื่นๆ คือ อังกฤษ สวิส สก็อตแลนด์ อิตาลี

นักวิจัยยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะรุนแรงหรือติดเชื้อง่ายกว่าเดิมหรือไม่ แต่เชื่อว่าสายพันธุ์ใหม่นี้เกิดขึ้นที่แอฟริกา จากการที่มีการฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึง จึงก่อให้เกิดการกลายพันธุ์

Facebook Comments