เชียงใหม่ ให้ อสม. ทั้ง 25 อำเภอลงพื้นที่เชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เก็บข้อมูลการฉีดวัคซีน หวังฉีดให้ได้ครบ 100%  ตามเป้าหมาย

blank

เชียงใหม่ ให้ อสม. ทั้ง 25 อำเภอลงพื้นที่เชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เก็บข้อมูลการฉีดวัคซีน หวังฉีดให้ได้ครบ 100%  ตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันภายหลังการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้กล่าวถึงด้านการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,306,055 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.52 ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด โดยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนสามารถ Walk in เข้าไปรับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดต่างๆ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ โดยขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ อสม. ทุกอำเภอลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้ชาวเชียงใหม่ได้ครบ 100 % ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

blankblankblankblank